Tehnoinspekt Sarajevo

+387 33 219 790
info@tehnoinspet.ba

O nama

Sa nama do vrhunskog kvaliteta i sigurnosti

T e h n o i n s p e k t

Tehnoinspekt   d.o.o.   Sarajevo   je   stručna ,  nezavisna  i  neutralna   inspekcijska   kompanija  ovlaštena ,  akreditirana  i certificirana za poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta roba. Osnovana je 1949. godine  od  kada  je  stalni pratilac  BiH  i  ex-jugoslavenske  privrede  sa  posebnom orjentacijom  na  zaštiti  interesa  privrednih  subjekata  u  međunarodnom  prometu  roba sa stanovišta obezbjeđenja kvaliteta  i  primjene standarda . Do 1992 . godine  posluje  u  sklopu jugoslovenskog  sistema „ Jugoinspekt“ , a   od   tada   posluje  samostalno  pod  već  danas prepoznatljivim imenom „ Tehnoinspekt “ d.o.o. Sarajevo. Tehnoinspekt je u okviru svoje djelatnosti , u 60 godina poslovanja , razvio i unapredio  veći broj  različitih  vrsta  kontrole  i  drugih  usluga   kako  bi  odgovorio  zahtjevima  poslovnih partnera.

 

 

60+

Godina tradicije

60+

Godina razvoja

60+

Godina iskustva

Tehnoinspekt   d.o.o.   Sarajevo   je   stručna ,  nezavisna  i  neutralna   inspekcijska   kompanija  ovlaštena ,  akreditirana  i certificirana za poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta roba. Osnovana je 1949. godine  od  kada  je  stalni pratilac  BiH  i  ex-jugoslavenske  privrede  sa  posebnom orjentacijom  na  zaštiti  interesa  privrednih  subjekata  u  međunarodnom  prometu  roba sa stanovišta obezbjeđenja kvaliteta  i  primjene standarda . Do 1992 . godine  posluje  u  sklopu jugoslovenskog  sistema „ Jugoinspekt“ , a   od   tada   posluje  samostalno  pod  već  danas prepoznatljivim imenom „ Tehnoinspekt “ d.o.o. Sarajevo. Tehnoinspekt je u okviru svoje djelatnosti , u 60 godina poslovanja , razvio i unapredio  veći broj  različitih  vrsta  kontrole  i  drugih  usluga   kako  bi  odgovorio  zahtjevima  poslovnih partnera. Vremenom Tehnoinspekt je usavršio i  jasno definisao organizaciju, sistem kvaliteta, razvojne pravce i ciljeve, kao i modernu tržišnu orijentaciju. Iskusan, odgovoran i kompetentan kadar uz značajan fond najsavremenije mjerne i ispitne opreme čini glavne resurse kompanije i garancija su pouzdanosti u poslovima kontrole, ispitivanja i ocjene kvaliteta. Usluge iz oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba obavljaju se kroz sljedeće aktivnosti:

Ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba

Certificiranje i inspekcija liftova

Tehnička zaštita

• Ostale kontrolne i inspekcijske aktivnosti

Nadzor nad izgradnjom industrijskih i poslovnih objekata

Logično se pitate zašto koristiti usluge Tehnoinspekta ? Zato što ćete kao naši poslovni partneri, kroz pomenute aktivnosti uvijek dobiti ono što ste ugovorili, dobiti uslugu koja će biti obavljena u skladu sa važećim zakonima, propisima i standardima, dobiti uslugu poslije koje ćete biti sigurni da proizvod, oprema, postrojenje i uređaj odgovaraju sigurnosnim i zdravstvenim uslovima korištenja, ugradnje i eksploatacije. Zato što iza svake usluge stoji iskustvo, sigurnost, mobilnost, neutralnost i diskrecija. Jednostavno mi smo kompanija kojoj se vjeruje jer smo u potpunosti posvećeni interesima i zadovoljstvu kupca

Tehnoinspekt   d.o.o.   Sarajevo   je   stručna ,  nezavisna  i  neutralna   inspekcijska   kompanija  ovlaštena ,  akreditirana  i certificirana za poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta roba. Osnovana je 1949. godine  od  kada  je  stalni pratilac  BiH  i  ex-jugoslavenske  privrede  sa  posebnom orjentacijom  na  zaštiti  interesa  privrednih  subjekata  u  međunarodnom  prometu  roba sa stanovišta obezbjeđenja kvaliteta  i  primjene standarda . Do 1992 . godine  posluje  u  sklopu jugoslovenskog  sistema „ Jugoinspekt“ , a   od   tada   posluje  samostalno  pod  već  danas prepoznatljivim imenom „ Tehnoinspekt “ d.o.o. Sarajevo. Tehnoinspekt je u okviru svoje djelatnosti , u 60 godina poslovanja , razvio i unapredio  veći broj  različitih  vrsta  kontrole  i  drugih  usluga   kako  bi  odgovorio  zahtjevima  poslovnih partnera. Vremenom Tehnoinspekt je usavršio i  jasno definisao organizaciju, sistem kvaliteta, razvojne pravce i ciljeve, kao i modernu tržišnu orijentaciju. Iskusan, odgovoran i kompetentan kadar uz značajan fond najsavremenije mjerne i ispitne opreme čini glavne resurse kompanije i garancija su pouzdanosti u poslovima kontrole, ispitivanja i ocjene kvaliteta. Usluge iz oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba obavljaju se kroz sljedeće aktivnosti:

Ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba

Kao najviše zastupljeni oblik kontrole u međunarodnom prometu roba ima za cilj da utvrdi da li kvalitet, kvantitet i druga svojstva robe odgovaraju uvjetima iz ugovora zaključenog između kupca i prodavca. Kako je ovaj oblik kontrole ustaljena praksa privredno razvijenih zemalja, tako su i naši poslovni partneri u zemlji i inostranstvu prepoznali svoj interes angažovanja Tehnoinspekta na poslovima kontrole.

Nebrojeno puta ugrađivani smo u kupoprodajne ugovore kako bi kroz poštivanje osnovnih postulata ugovorne kontrole – stručnost, profesionalnost i neutralnost, obavljali poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta najčešće u fabrikama proizvođača.

Certificiranje i inspekcija liftova

Po važećim zakonskim propisima spada  u zakonski           obavezno područje. Da bi odgovorio ovako visokom zahtjevu, Tehnoinspekt je u 2001. godini izvršio akreditaciju dva neovisna tijela čime je preuzeo lidersku poziciju u toj oblasti u Bosni i Hercegovini.

Angažovanjem vlastitih sredstava i vlastitog kadra u dužem vremenskom periodu rezultiralo je dobivanjem akreditacije od strane  Instituta za akreditiranje BiH – BATA

Nebrojeno puta ugrađivani smo u kupoprodajne ugovore kako bi kroz poštivanje osnovnih postulata ugovorne kontrole – stručnost, profesionalnost i neutralnost, obavljali poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta najčešće u fabrikama proizvođača.

Tijelo za certificiranje liftova u skladu sa zahtjevom standarda BAS EN 45011:2000. Akreditovano tijelo posjeduje akreditaciju BATA pod registarskim brojem CP-12-01.

Inspekcijsko tijelo za liftove u skladu sa zahtjevom standarda BAS ISO/IEC 17020:2001. Akreditovano tijelo posjeduje akreditaciju BATA pod registraskim brojem IN-12-02.

Na osnovu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti ( Sl. Glasnik BiH br. 45/04 ), Ministarstvo vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa BiH je imenovalo Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo tijelom za certificiranje liftova Rješenjem br. 05-3-45-9725-1/08 od 23.10.2008 godine. To je prvo i jedino imenovano tijelo za ocjenjivanje usklađenosti u BiH.

Poslovi tehničke zaštite ( vidi usluge ) obuhvataju aktivnosti definisane i propisane Zakonom o zaštiti na radu ( Sl. list SRBiH br. 22/90 ), propisima i standardima na koje se poziva ovaj Zakon i evropskom direktivom 98/37/EC.

Svoju kompentenciju za obavljanje poslova tehničke zaštite Tehnoinspekt dokazuje:

 

  • Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i indistruje br. Up/I-Broj:09-17-408/02 od 16.09.2002 godine

 

  • Rješenje Inspektorata federalnog mistarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica br. 09-17-270/96 od 13.09.1996 godine

Ostale kontrolne i inspekcijske aktivnosti  nastale su kao proizvod potrebe poslovnim partnerima za različitim oblicima kontrole.

Tehnoinspekt  obavlja poslove kontrole kvaliteta pri uvozu / izvozu proizvoda koji podliježu obaveznoj kontroli kvaliteta u skladu sa Zakonom o  kontroli  kvaliteta  određenih  proizvoda ( Sl. Novine FBiH br. 21/97 ) i Pravilnikom o obavljanju kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu roba ( Sl. Novine FBiH br. 39/98 ). Poslovi kontrole se obavljaju na carinskim terminalima po nalogu uvoznika ili špeditera.

Tehnoinspekt  svojim poslovnim partnerima pruža usluge ekspertize i vještačenja vezana za kvalitete ili stepen oštećenja robe.

Tehnoinspekt nakon obavljenog postupka inspekcije kompletnog tehnološkog procesa, poslovnom partneru izdaje certifikat o usklađenosti proizvoda.

Tehnoinspekt vrši  ispitivanje uticaja elektromagnetnog zračenja baznih stanica mobilne telefonije na ljudsko zdravlje, te nakon analize rezultata izmjerenog zračenja, ocjenjuje, u skladu sa prihvaćenim preporukama, standardima i ograničenjima, bezbjednost sa aspekta zaštite od elektromagnetne nejonizirajuće radijacije.

Tehnoinspekt  u širokoj lepezi kontrolnih i inspekcijskih aktivnosti nudi i ostale usluge u segmentu kontrole ( vidi usluge )

 

Nadzor nad izgradnjom industrijskih i poslovnih objekta, nadopunjuje sve ostale vrste kontrole i ispitivanja i sa njima predstavlja jednu cijelinu u smislu kompletnog udovoljenja zahtjeva poslovnih partnera. Iskusan i profesionalan kadar svih tehničkih struka, koji zadovoljava sve kriterije predviđene zakonom, garancija su kvalitetne izgradnje i uštede sredstava.

 

Tehnoinspekt po obavljenim poslovima kontrole i inspekcije formira i poslovnom partneru izdaje odgovarajuće pravno valjane dokumente ( certifikat, upotrebnu dozvolu, izvještaj, zapisnik … ).